تبلیغات
عاشقانه / عکس عاشقانه / نوشته تنهایی و عاشقانه / شعر کوتاه - اگر امروز تنـــــهایم،خودم دیـــــــروز بـــد کردم

تغییرات جدید در سایت تقدیم نگاه مهربان شما باد

به لب گر خنده می بینی به باطن هــمــــدم دردم

نه مأوایی ،نه معشوقی که من تنها ترین مـَــردم

غرورم انقلابی شد که ویران کرد احـــــــــساسم

سخن را گرم می گویم نــــــداند هیچکس ســردم

خدایا چاره ای ،راهی کـــــه راهم ،راه دل بـاشد

در این دنیای زوج امـــــا فقط من یک نفر فردم

غرورم با دلم دشـــمن،ولی یـــــک دَم نـــــدانستم

که در جنگ غرور و دل به دنبال چه مـی گردم

نه یاری ماند از کارم،نه یک تــَـن هــمدمی باشد

اگر امروز تنـــــهایم،خودم دیـــــــروز بـــد کردم
طبقه بندی: نوشته زیبا، 
ارسال توسط مدیریت
نظر سنجی
چطوریــــــــــــــــــــــــــــم؟!
آرشیو مطالب
حوادث روز
پیوند های روزانه
عکس بازیگران
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک
 مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
  مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک

VPN setup