تبلیغات
عاشقانه / عکس عاشقانه / نوشته تنهایی و عاشقانه / شعر کوتاه - داستان عاشقانه و احساسی یک شاخه گل

تغییرات جدید در سایت تقدیم نگاه مهربان شما باد

داستان عاشقانه و احساسی یک شاخه گل

 

وقتی خودمو تووی آینه نگاه کردم اتفاق تازه ای رو ندیدم ، حتی دیگه اون تارِ موی سفید هم به چشم

نمی اومد .

با اینکه برام خیلی مهم بود اما دیگه بهش اهمیتی نمی دادم ؛ یخورده شالمو جلوتر کشیدم و دستمو

گذاشتم روی صندلی و آینه رو گذاشتم تووی جیبِ سمتِ راستِ مانتوم ؛ تازه


دوباره یادم افتاده بود که من فقط نوزده سال دارم .


 

من فکر میکنم که فضای سبز بیمارستان خیلی حالش با بقیه ی جاها فرق میکنه یعنی اینجا آدم حسِ

خوبی نداره . به آسمون نگاهی کردم ؛ می دونستم که حواسم پرت نیست و خدا هم میدونه چِمِه . . .


همینکه پا شدم تا برم پیرمردی که کمی دورتر از من روی ویلچر نشسته بود با صدای بلند گفت : یه

کمکی بهم میکنی جوون ؟


گفتم: من . . . ؟! با منی؟!


گفت: آره ؛ مگه غیر از من و شما اینجا جوونی هست ؟


گفتم نه و کیفمو برداشتم و رفتم سمتش که بهم گفت : اسمت چیه ؟


گفتم پرینازم پدر جان .


گفت: پریناز جان منو تا درِ اورژانس همراهی میکنی عزیزم .


راستش نمی خواستم بپرسم دردت چیه و واسه چی اینجایی ؟ که خودش همینطور که میرفتیم گفت :


چیزِ زیادی ازش نخواسته بودم ، فقط گفتم حداقل ماهی یکبار بیا به دیدنم تا من کمتر بیام اینجا .


خودش هم یادش نرفته که وقتی هم سنِ تو بود هروقت بهش یه شاخه گل هدیه می دادم بهم لبخند

میزد؛
دخترمو میگم . . .


آخه میدونی؟! هروقت دلم زیادی میگیره یه سکته ای میزنم و میام اینجا ؛ دیدی قربونت برم ؟! من هیچ

چیزیم نیست.


گفتم آره خب شما که از منم سالم تری.


جلوی در که رسیدیم گفتم خودتون میتونید برید داخل ؟ گفت : آره دستت دردنکنه این هم ماله تو


و یه شاخه گل قرمز از کتش درآورد و داد به من . . .


من هم لبخند زدم و اون هم آروم آروم رفت .


توو خودم بودم که مامانم اومد و گفت : خدارو شکر دختر حالِ بابات خوبه ؛ چند روز دیگه هم به امید خدا

مرخصه .


به آسمون نگاه کردم و گفتم خدایا ممنونم که حواست بهم هست و از اون لبخند قشنگا زدمو گلِ تووی

دستمو بو کشیدم . . .


مامان گفت : حالا این گل چیه پریناز؟


گفتم: این . . . ؟!


داستانش مفصله مامان . . .طبقه بندی: داستان، 
برچسب ها: داستان عاشقانه، خرداد 93، جدید،
ارسال توسط مدیریت
نظر سنجی
چطوریــــــــــــــــــــــــــــم؟!
آرشیو مطالب
حوادث روز
پیوند های روزانه
عکس بازیگران
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک
 مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک
  مجله زندگی شیک مجله زندگی شیک

VPN setup